Wybierz język :

  • pl
  • en

Znajdź nas na :

  • facebook
  • nk
fronty meblowe
fronty modern
panele dekoracyjne
panele ażurowe

Gwarancja

Pomimo szczegółowej kontroli jakości a także wielkiego wysiłku włożonego w to aby otrzymać produkt najwyższej klasy z myślą zaspokojenia wszelkich wygórowanych potrzeb klienta, mogą powstawać wady. Nasze produkty są objęte gwarancją na 5 lat.

gwarancja

*2 letniej gwarancji podlegają fronty z wykorzystaniem folii z wzornika EKO

Reklamacji podlegają:
– Niewłaściwe przygotowanie powierzchni pod foliowanie.
– Odklejająca się folia.
– Inne wady powstałe z winy producenta

Reklamacji nie podlegają:
– Odklejenie i skurczenie się folii wskutek działania zbyt wysokiej temperatury
– Uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, obicia, wgniecenia ujawnione po odebraniu towaru (klient ma obowiązek bezwzględnie sprawdzić towar w chwili odbioru osobistego lub przy odbiorze paczki kurierskiej)
– Elementy których stan wskazuje na zalanie
– spęcznienie płyty.
– Uszkodzenia powstałe w transporcie obcym.
– Różnice w rysunku słoja i odcieniu folii wynikające z właściwości folii
– Uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego magazynowania, montażu i konserwacji produktu. Klient ma obowiązek zapoznać się z warunkami eksploatacji i magazynowania. Nie znajomość tych warunków nie może być podstawą reklamacji.– W przypadku innych nieopisanych powyżej sytuacji zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są po dostarczeniu wadliwego towaru do siedziby firmy. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie od firm, które dokonały u nas zakupu i posiadają dokument potwierdzający ten fakt. Jeżeli produkt został zakupiony u przedstawiciela, reklamowany towar należy dostarczyć do miejsca zakupu. Za prawidłowe zapakowanie towaru odpowiada reklamujący. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewłaściwego zabezpieczenia reklamowanego towaru do transportu. Nie zwracamy kosztów związanych z transportem, obróbką i ponownym montażem reklamowanych produktów. Firma zastrzega sobie prawo do wykonania uznanej reklamacji w okresie nie dłuższym niż 30 dni. Wszelkie spory pomiędzy Furnichil a odbiorcą, których nie można rozwiązać drogą polubowną rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby firmy Furnichil. Firma Furnichil nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się odbiorcy z powyższymi warunkami. Są one dostępne dla wszystkich zainteresowanych.MAGAZYNOWANIE


Fronty należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych i niezapylonych. Elementy składowane na sobie powinny być oddzielone materiałem zabezpieczającym przed powstawaniem rys.KONSERWACJA

 

Prawidłowo wykonana pozwala utrzymać najwyższą jakość produktu przez długi czas. Czyszczenie powinno odbywać się przy pomocy miękkich materiałów np. ściereczka z mikrofibry i delikatnymi środkami czyszczącymi przeznaczonymi do czyszczenia mebli nielakierowanych lub wodą z mydłem. Zalecane jest unikane intensywnego czyszczenia mebli aby unikać matowienia powierzchni zwłaszcza frontów z wysokim połyskiem. W przypadku zabrudzenia powierzchni frontów mocno barwiącymi substancjami zaleca się jak najszybsze przemycie ich wodą. Zakazane jest używanie detergentów o silnym działaniu, rozpuszczalników, twardych gąbek oraz płynów zawierających materiały ścierne. Unikać kontaktu powierzchni frontów z przedmiotami ostrymi lub szorstkimi mogącymi je porysować. Należy ograniczyć możliwość działania bardzo wysokiej temperatury na powierzchnię frontów (para, ogień lub promieniowanie cieplne). Należy unikać możliwości zalania wodą lub inną substancją. Fronty oklejone folią połyskową posiadają folię ochronną, którą należy usunąć po zamontowaniu frontu. Bezpośrednio po usunięciu folii ochronnej okleina foliowa podatna jest na porysowanie. Pierwsze czyszczenie frontów dopuszczalne jest po upływie 7 dni od usunięcia folii ochronnej (z wyjątkiem użycia mleczka ULTRA-GLOSS, które można stosować bezpośrednio po zdjęciu folii ochronnej). Po 7 dniach następuje pełne utwardzenie folii połyskowej. Zabronione jest używanie nabłyszczaczy i środków ochronnych do lakieru. Polecamy natomiast stosowanie mleczka ULTRA-GLOS Superpolish+DGS gdyż ma ono szereg korzystnych właściwości, między innymi:
– Regularne używanie mleczka przywraca kolor i blask, sprawia że fronty wyglądają jak nowe.
– Zabezpiecza na wiele miesięcy przed wpływem takich czynników jak światło słoneczne, plamy tłuszczu, ślady po palcach. – Prawie dwukrotnie zwiększa odporność frontu na drobne zarysowania.
– Usuwa drobne rysy .

 

EKSPLOATACJA

 

Produkowane przez nas fronty wytrzymują temperaturę 90 przez 45 min. Znajdują one zastosowanie w meblach kuchennych, biurowych, pokojowych, łazienkowych, sypialnianych, salonowych. Wszelkie zastosowania dla naszych frontów dostępne są w naszej firmie w dziale projektowym gdzie pomagamy naszym klientom aby zastosowanie naszych frontów przyniosło jak najlepszy efekt. Aby zachować najwyższą jakość naszych produktów po procesie produkcyjnym sugerujemy do stosowania się do poniższych zasad montażowych:
– Piekarnik znajdujący się bezpośrednio przy frontach musi posiadać chłodzenie obudowy, w przypadku modeli starszych lub nieposiadających tej funkcji konieczne jest stosowanie ekranów np. z płyty wiórowej lub aluminium.
– Zmywarka – zabrania się zostawiania otwartej zmywarki w celu jej wysuszenia po zakończeniu mycia, gdyż takie działanie może uszkodzić fronty.
– Okap – w czasie gotowania na kuchni gazowej musi być włączony i prawidłowo funkcjonować, gdyż długotrwałe działanie pary wodnej może uszkodzić fronty (należy pamiętać o wymianie filtrów węglowych jeżeli okap działa jako pochłaniacz)
– Halogeny –montaż halogenów w bardzo bliskiej odległości od frontów może powodować przetopienie folii na froncie przez wytwarzanie wysokiej temperatury.
– Spoina folii z białą melaminą jest miejscem najbardziej wrażliwym na wodę i należy unikać zalania tych miejsc lub w celu ich uszczelnienia miejsca styku folii z białą melaminą można polakierować.
– Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych przez długi okres.Instrukcja użytkowania mebli dostępna pod linkiem : Instrukcja Użytkowania Mebli